Záhada jména

Když se pan Řehoř sešel s panem Chlebounem, bylo to setkání vpravdě osudové, ba přímo signifikantní. Leč budiž váženému čtenáři dáno ve známost, že šlo o setkání značně nevyvážené, ba přímo nerovnoprávné, neboť pan Řehoř Chlebounovo příjmení znal, zatímco on, pan Michal Chleboun, prošedivělý už muž středního věku, nevěděl o panu Řehořovi ani pouhopouhé zblo. Znal…